CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đây là trang thông tin chính sách bảo mật tại F5 Solution

Công ty cổ phần F5 Solution (gọi tắt là F5 Solution) chúng tôi coi trọng việc giữ gìn sự riêng tư của bạn hơn cả. Cam kết của chúng tôi không chỉ là bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, mà còn là việc tự tin rằng mọi thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi đều được quản lý một cách cẩn thận. Khái niệm về 'Thông tin cá nhân' không chỉ dừng lại ở tên, địa chỉ, email hay số điện thoại mà còn mọi chi tiết cá nhân mà bạn cung cấp. Mong rằng tài liệu này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những thông tin nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tối sử dụng những thông tin sau đó.

Khi bạn truy cập và sử dụng trang website của chúng tôi (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản trong chính sách này.

1. Khai báo khi sử dụng

 • Những thông tin trên trang website  F5 Solution đều được tạo ra để phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và hỗ trợ bạn trong việc lực chọn dịch vụ phù hợp nhất. Vì thế, bạn được sử dụng trang website mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong những trường hợp cụ thể, khi bạn muốn đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân.

2. Thông tin cá nhân do bạn cung cấp

 • Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ F5 Solution. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang website này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

 • Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang website này, các thông tin được bảo lưu tại trụ sở hay chi nhánh của F5 Solution, hoặc có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang website cũng như các dịch vụ của  F5 Solution.

 • Nếu bạn đặt hàng một dịch vụ hoặc gửi thư phản hồi lên trang website, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng (ví dụ: giải quyết tranh chấp/ khiếu nại).

 • F5 Solution cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

3. Cung cấp cho các đơn vị khác

 • F5 Solution có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Để hoàn thành các yêu cầu của bạn, chúng tôi cũng cần trao đổi chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với những đơn vị này. Đối tác của chúng tôi không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác, và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ..

 • F5 Solution tuân thủ chặt chẽ các quy định về bảo mật và không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào truy cập, can thiệp hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào đối với máy chủ cung cấp dịch vụ hoặc máy chủ của khách hàng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, trừ khi có yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam. Điều này đảm bảo rằng thông tin và dịch vụ của bạn được bảo vệ một cách tốt nhất, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định và quyền lợi pháp lý của quốc gia.

4. Ghi nhận thông tin trình duyệt

 • Đôi khi, để nâng cấp trang website và cải thiện trải nghiệm của bạn, chúng tôi có thể sử dụng thông tin được lưu trữ trên máy tính của bạn. Điều này thường được thực hiện thông qua các 'cookies', một công cụ phổ biến mà nhiều trang web sử dụng. 'Cookies' là các dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng hoặc trình duyệt của bạn, không phải trên trang website. Chúng giúp thu thập thông tin như địa chỉ IP, hệ điều hành, trình duyệt và các trang web bạn đã ghé thăm.

 • Nếu bạn muốn kiểm soát hoặc được thông báo khi 'cookies' được sử dụng, bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt nếu nó hỗ trợ tính năng này. Tuy nhiên, việc tắt 'cookies' có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số tính năng trên trang web mà bạn có thể không muốn bị hạn chế. Điều quan trọng là chúng tôi không có ý định hạn chế trải nghiệm của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang website.

5. Sự an toàn

 • Khi lập trình trang website của mình, chúng tôi có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho  F5 Solution thông qua việc sử dụng trang web này. Nếu trang web này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer) - một tiêu chuẩn công nghệ đáng tin cậy để đảm bảo tính bảo mật và an toàn trong quá trình truyền tải dữ liệu.

 • Tuy vẫn tồn tại những rủi ro khi cung cấp dữ liệu cá nhân, dù thông qua trực tiếp, điện thoại hay internet, và không có hệ thống nào có thể đảm bảo hoàn toàn an toàn trước tất cả các loại xâm nhập từ các hacker hay tamper (người xâm nhập trái phép). Vì lẽ đó, chúng tôi không ngừng nỗ lực áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp với từng loại thông tin để giảm thiểu rủi ro tối đa khi bạn sử dụng trang website của chúng tôi.

6. Thông tin qua E-mail

 • Khi bạn đăng ký dịch vụ, địa chỉ email mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng để chia sẻ thông tin quan trọng và tiện ích trao đổi thông tin giữa bạn và chúng tôi. Việc cung cấp một địa chỉ email hữu ích là vô cùng quan trọng để đảm bảo bạn nhận được hỗ trợ liên tục và thông tin cần thiết khi sử dụng dịch vụ.

 • Chúng tôi có thể gởi những thông tin bí mật qua e-mail hoặc  tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ của bạn qua địa chỉ này. Trong trường hợp bạn không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, bạn phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này.

 • Để đảm bảo an ninh thông tin của bạn, F5 Solution có thể tạm dừng việc tiếp nhận yêu cầu qua email mà chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu của hoạt động gian lận hoặc thông tin không bình thường - cho đến khi chúng tôi có thể liên hệ và xác minh thông tin với bạn.

7. Điều chỉnh thông tin thu thập

 • F5 Solution cam kết tích cực điều chỉnh, cập nhật hoặc xóa bỏ những thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi chúng có liên quan đến hoạt động của bạn. Chúng tôi sẵn lòng thực hiện điều này theo yêu cầu của bạn để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn luôn được bảo vệ và chính xác khi liên quan đến chúng tôi.

8. Đối tượng "Trẻ vị thành niên"

 • F5 Solution từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

9. Các đường liên kết ngoài trang web

 • Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. F5 Solution không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

10. Việc thay đổi quy định

 • F5 Solution có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang website mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, F5 Solution sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

11. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý

 • Mọi vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin được thực hiện và cam kết bởi F5 Solution tại các địa chỉ thông báo chính thức trên website.

Optimized by Optimole
>